Close

Yamaha Janus 2018 giá từ 27,9 triệu cạnh tranh Honda Vision

Yamaha Janus 2018 bản nâng cấp sẽ có tổng cộng 8 màu sắc mới, chia đều cho 2 bản tiêu chuẩn và đặc biệt, mỗi bản 4 màu sắc mới, mức giá không đổi - từ 27,9 triệu đồng.

Yamaha Janus 2018 gia tu 27,9 trieu

Yamaha Janus 2018 gia tu 27,9 trieu
Yamaha Janus 2018 gia tu 27,9 trieu
Yamaha Janus 2018 gia tu 27,9 trieu
Yamaha Janus 2018 gia tu 27,9 trieu
Yamaha Janus 2018 gia tu 27,9 trieu
Yamaha Janus 2018 gia tu 27,9 trieu
Yamaha Janus 2018 gia tu 27,9 trieu
Yamaha Janus 2018 gia tu 27,9 trieu
]]>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0 Comments
scroll to top