Close

Xế độ siêu độc V-Rex Travertson "của hiếm" tại Việt Nam

Môtô V-Rex là mẫu xe đặc biệt, nó được sản xuất theo đơn đặt hàng và làm hoàn toản thủ công, xe độ bởi Travertson, dựa trên Harley-Davidson V-Rod.

Xe do sieu doc V-Rex Travertson

Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
Xe do sieu doc V-Rex Travertson
]]>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0 Comments
scroll to top